مینی باکارات
مینی باکارات

معرفی بازی مینی باکارات در کازینو

معرفی بازی مینی باکارات در کازینو

مینی باكارات نسخه كوچكتر و با رده پایین تری از باكارات پونتو بانكو است.

تفاوت مینی باکارات این است که به طور کلی محدودیت کمتری از باکارات دارد.یعنی بازیکن مجبور به گرفتن کارت ها نیست و کمی اندازه ی میز کوچکتر است .

مینی باکارات یک بازی مقایسه ای است بین دو دست ، بازیکن و بانکدار.

و فقط سه نتیجه دارد یا بازیکن امتیاز بیشتری دارد ، یا بانکدار امتیاز بیشتری دارد و یا نتیجه مساوی است .

این بازی کاملا شانسی است و به مهارت و استراتژی نیازی نیست .هرحرکت بازیکن اجباری است توسط هر ورقی که به او تعلق میگیرد.

قوانین بازی مینی باکارات

به هر بازیکن دو کارت تعلق میگرید اگر بازیکن یا بانکدار و یا هر دو بازیکن در دو دست اول به مقدار کلی 8 یا 9 برسند (که به عنوان طبیعی شناخته میشود) کودتا تمام میشود و نتیجه اعلام میشود : بازیکن برنده میشود ، بانکدار برنده میشود و یا نتیجه مساوی میشود.

طبیعی: یک اصطلاح در چند بازی قمار است؛ در هر حالت به یک یا دو نتیجه خوب خاص ، معمولاً برای بازیکن اشاره دارد و غالباً شامل دستیابی به یک امتیاز خاص در کوتاهترین و سریعترین حالت ممکن است.

مقدار 9 طبیعی 8 طبیعی را شکست میدهد.اگر هیچ کدام از بازیکنان در دو کارت اول به مقدار 8 یا 9 نرسند با تابلو مشورت میشود. اول بازیکن حاکم میشود و سپس بانکدار.

قوانین بازیکن عبارتند از :

اگر مجموع دست بازیکن 5-0 کارت سوم تعلق میگیرد .اگر هم مجموع دست آن 6 و یا 7 باشد دست می ایستد.

 

 قوانین بانکدار عبارتند از:

اگر که بازیکن هنوز 2 کارت داشته باشد و کارت سوم تعلق به آن نگرفته باشد طبق قوانین بازیکن عمل میشود.

اگر که بازیکن کارت سوم را بکشد قوانین بانکدار پیچیده میشود که عبارتند از:

اگر که مجموع بانکدار 2 و یا کمتر باشد بانکدار کارت سوم را می کشد بدون در نظر گرفتن اینکه کارت سوم بازیکن چیست.

اگر که مجموع کارت های بانکدار 3 باشد بانکدار کارت سوم را میکشد مگر اینکه کارت سوم بازیکن 8 باشد.

اگر که مجموع کارت های بانکدار 4 باشد بانکدار کارت سوم را میکشد اگر کارت سوم بازیکن 7 ،6 ،5 ، 4 ،3 ،2 باشد.

اگر که مجموع کارت های بانکدار 5 باشد بانکدار کارت سوم را میکشد اگر که کارت سوم بازیکن 7 ،6 ،5 ،4 باشد.

اگر که مجموع کارت های بانکدار 6 باشد بانکدار کارت سوم را میکشد اگر که کارت سوم بازیکن 7 ،6  باشد.

گر که مجموع کارت های بانکدار 6 باشد بانکدار می ایستد.

اگر شرط بندی بر روی تساوی و دستان شرط بندی کند ، شرط بندی بسته به قوانین خانه 8: 1 یا 9: 1 برنده می شود.

 

اگر شرط بنده روی مساوی شرط ببندد و دست مساوی شود شرط بنده 8:1 یا 9:1 نسبت به قوانین خانه برنده میشود.

ارزش گذاری دست ها

در مینی باکارات ، کارتها دارای یک امتیاز هستند: کارت های دو تا نه در امتیاز ها ارزش اسمی دارند ده ها ، جک ها ، ملکه ها و شاه ها هیچ ارزشی ندارند یعنی ارزش آن ها صفر است. آس ها 1 متیاز دارند .جوکر ها در این بازی استفاده نمی شوند.اگر که مجموع کارت ها دو رقمه باشد مکان دهها نادیده گرفته می شود.

به عنوان مثال یک دست متشکل از 2 و 3 به ارزش 5 است و یک دست متشکل از 7 و 6 به ارزش 3 است.( یعنی 3 به عنوان مناسب ترین امتیاز در مجموع 13 امتیاز است). بنابراین بالاترین مقدار یک دست در باکارات 9 است.

 

همچنین ببینید

پخش زنده

اشتباهات رایج در بازی پوکر

اشتباهات رایج در پوکر پوکر یک بازی پیچیده است و بیش از یک راه برای …

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت شرط بندی معتبر